img img img img img img img img img

اپلیکیشن هورس آوا

هورس آوا, پلتفرم اختصاصی در حوزه اسب، در قالب اپلیکیشن اندروید ,اپلیکیشن ای او اس و وب سایت فعالیت می کند.

این پلتفرم اولین و جامع ترین پلتفرم اختصاصی اسب در ایران و جهان است که در واقع یک شبکه اجتماعی و بستری برای خرید و فروش، معرفی، نمایش و خدمات اسب می باشد.

مراحل انجام پروژه هورس آوا:
صفحه خانه(Explore):

در این صفحه، کاربران قابلیت مشاهده تصاوی اسب های مختلفی که در برنامه بارگذاری شده اند و پروفایل هر اسب را، دارا می باشند. همچنین با استفاده از گزینه های سرچ و فیلتر، امکان دسترسی به عکس های مربوط به نژاد، رنگ و استان مد نظر، وجود دارد.

صفحه پروفایل اسب(Horse Profile):

در این اپلیکیشن، برای هر اسب پروفایل مخصوصی وجود دارد که تمامی اطلاعات مخصوص به آن اسب و پست های ارسالی مربوط به آن، قابل مشاهده است. درصورتی که اسبی از دنیا رفته باشد، کاربر امکان انتقال آن را به قسمت بهشت اسب ها و درصورت فروش رفتن اسب، واگذاری مالکیت آن را به شخص دیگری، دارد.

صفحه مجموعه اسب:

در این بخش از برنامه، کاربر می تواند بر اساس دسته بندی های موجود(مجموعه, باشگاه سوار کاری و اصطبل) فضای مورد نظر خود در محل مورد نظر پیدا کند و توضیحات مربوط به هرکدام را مشاهده کند.

صفحه خدمات(Servise):

در این قسمت، انواع خدمات مربوط به این حوزه (شامل ۹ دسته بندی)‌ قابل مشاهده می باشد وامکان ثبت خدمات و آشنایی با خدمات دیگر نیز وجود دارد.

صفحه آگهی(Ads):

در این صفحه، انواع آگهی های سیلمی, خرید و فروش و آگهی های مربوط به این حوزه قابل مشاهده و درصورت نیاز، امکان ایجاد آگهی مورد نظر، وجود دارد.

صفحه اخبار(News):

دراین صفحه، جدیدترین اخبار مربوط به حوزه اسب قابل مشاهده است.