حمایتی فراتر از انتظار

پشتیبانی از اپ ساخته شده
کار ما با تحویل پروژه به پایان نمیرسد!
مهم ترین نکته ای که از اول مسیر مدنظر فلای اپ قرار گرفت، مسئله پشتیبانی و حمایت همه جانبه از مشتری بود.
تیم ما با آنالیز تمامی ابعاد پروسه ثبت سفارش، طراحی و تحویل به این نتیجه رسید که ضمانت و پشتیبانی پس از تحویل پروژه جزو مهم ترین نکاتی ست که باید در نظر گرفت.
مشتری ما علاوه بر تحویل سفارشی که مطابق نظرات و علایق شخصی خود و همچنین متناسب با دانش و تخصص روز دنیا طراحی شده، میتواند برای رفع هرگونه باگ، درخواست هر گونه بروزرسانی یا هر نوع کمک و مشاوره دیگر به فلای اپ مراجعه کند.
در نهایت میتوان گفت شما با ثبت سفارش، عضوی همیشگی از فلای اپ و تیم فعال آن خواهید شد و میتوانید روی کمک تک تک ما حساب کنید 🙂
اشتراک گذاری:

آخرین دیدگاه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

Call Now Button